Se under hva Mangs Netskar har skrevet tidligere

Korona krise er over hele verden

Nå har korona krisen vart i snart 2 måneder og det har vært helt stille hos oss. Den dagen som stenging av Norge ble kunngjort så ble også alle våre aktiviteter også borte. Det ble ingen Før Påske stevne eller Annerledes kveld. Det neste blir er Pinsestevne som vi regner med kan gjennomføres med de restriksjonene som myndighetene legger opp til. Vi lengter etter å samles i fellesskap, både for å møte hvereandre og å høre Guds ord forkynt i både tale og sang.

Vi har bare satt opp møtene for Pinsen under møte Møteprogrammer. Det er fordi at vi under Sommerkonferanse både 1 og 2 har noen svenske venner på lista. Da det pr idag er usikkert om de får komme til Norge. må vi vente litt med denne bekjentgjørelsen. Men Sommerkonferanser blir det. Den saken er klar.

Så vil jeg bar oppfordre dere alle til å stå med oss i bønn og om noen vil støtte oss økonomisk i denne vanskelige tiden, er vi svært takknemlig for det. En stor takk til de som allerede har støttet oss med både gaver og forbønn. Ved Gud og venners hjelp tror vi på seier på alle områder. Gud velsigne dere alle. og velkommen til våre samlinger.

 10/5-20

 

Dette forkynner vi...

Evangeliet - en Guds kraft til frelse.

Dette er vår heading over plattformen i vårt forsamlinglokale her på Gavelstad Gjestegård. Det er dette det hele dreier seg om. Evangeliet og Guds kraft. Det er dette som frelser og frigjør mennesker, samme hvor dypt de er falt, eller samme hvor høyt de er kommet på strå.

Evangeliet! Hva er nå det?  Dette er det nok mange i dagens samfunn som ikke er helt klar over hva det innebærer. Vi som har levd en stund og av nåde har fått opplevet dette kan si det så enkelt. Evangeliet om Jesus Kristus er et helt nytt liv som fødes den dagen du tar et avgjort standpunkt for Jesus og lar Han bli din Herre i livet. 

Det er ikke de som er så gode og egenrettferdige som i første omgang vil bøye seg ned å akseptere, eller ta imot dette nye livet. I Joh,ev. kap.3 står det så klart hva et hver menneske må gjøre hvis en vil arve det evige liv. Paulus sier også  Tro på den Herre Jesus, så skal du bli Frelst - du og ditt hus. Her kan hele familier oppleve å møte denne Frelseren som er så nådig og rik på forståelse at Han tar imot deg akurat slik som du er, og akurat når du vil komme,men du må komme med et ærlig hjerte og er villig til å vende deg bort fra synden i ditt liv og leve et liv som er i samsvar med de Bibelske prinsipper.

Hvordan skal JEG kunne greie det, spør du. Det med rettte, men her kommer Den Hellige Ånd deg og meg til hjelp. I vår egen skrøpelighet er vi noen ganger temmelig hjelpeløse, da kan vi rope på Han som ved den Hellige Ånd kommer oss til hjelp og fører oss ut av de kritiske situasjonene vi kan komme i eller har kommet i.

Ta din byrde med til Gud og legg den der.

Gud velsigne deg fortsatt.

-mangs-

 

Med Bibelens budskap til vår tid.

Det er nå flere år siden jeg skrev den forrige artikkelen med samme overskrift.

Du vil kanskje spørre, er det nødvendig med en ny artikkel med samme overskrift.

Dette budskapet om Bibelens sannhet og troverdighet er helt nødvendig å minne hverandre om og om igjen, da det er mange som forfekter noe langt annet. Det som var utenkelig for bare få år siden, er blitt alminnelig godtatt i mange menigheter og kirker.

Da tenker jeg for det første på homofilt "giftemål" som våre kirker har innført. Snart er det ingen prester eller biskoper som lengere forfekter Bibelens syn på dette. Men det er ikke bare der i Folkekirken det sklir ut. Siste uttalelse fra "frie" pastorer er slik at en lurer på hva og hvor de leser. Ordene fra Slangen i Edens hage lyder i dag også "Har Gud virkelig sagt". Disse ord kommer stadig frem i blant dagens kristne. Gud kan da ikke være så ukjærlig at han ikke elsker en som har homofil legning, Han som har elsket oss så høyt at Han gav oss Jesus. Men han gav oss ikke Jesus for at vi fortsatt skulle leve i synden, men at vi skulle vende oss bort fra den. Bli renset i Jesu blod og få retten til å bli et Guds barn. Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig lig i Ham.

Så har vi Guds ord og Israel - Jødene - Guds eiendomsfolk. De skal for noen blitt erstattet av dagens menigheter og er ikke lengere Guds folk. Her må vi spørre: Når har Gud forlatt noen av sine når de vender seg til Han. Gud har sagt at Israel er Hans øyenstein, da vil Han også sørge for disse, det vil Han også gjøre. Men ordet som står i 1.Mosebok 12,3  "Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, men den som forbanner deg, skal jeg forbanne, og i deg skal alle slekter på jorden bli velsignet" Dette ordet og løftet er like aktuelle i dag som den gang. Løftet til Abram, har ikke forandret seg. Det er fordi at Guds løfter ikke forandrer seg selv om vi mennesker forandrer oss og forandrer mening. Det er dette vi også i dagens samfunn også må stå på.

Jeg ønsker å være velsignet av Herren, derfor vil jeg også velsigne Hans eiendomsfolk.

Har Jesus virkelig sagt at han kommer på himmelens skyer for å hente de som er rede til å møte Han. 1 kor.15 50-58. De som har latt seg rense i Jesu blod og fått fjernet synden som vil henge så fast ved oss og venter på Hans komme på himmelens skyer.

 

Er du rede til å møte din Frelser og Herre.

Må Gud rikelig velsigne deg til å ha dette håp som evangeliet gir.

 

15.05.18

Mangs 

Med Bibelens budskap til vår tid.

Evangelisk Misjon er en frittstående evangelisk virksomhet. som nå har sitt tilhold på Gavelstad Gjestegård, Svarstad i Vestfold.

Vårt hovedmål er å legge tilrette og arrangere samlinger for fellesskap, forkynnelse og inspirasjon for den enkelte til å gå videre med Herren. Selvfølgelig også at nye skal finne frelsens vei. Denne som er så enkel og dog så vanskelig for oss mennesker.

Vi vet at mange har gått seg trøtt, noen har blitt "parkert" ,andre har "parkert seg selv". Ting har oppstått i livet og andre ting har tatt over fokuset derfor har det åndelige livet ikke den samme kraft som det en gang hadde.

Når jeg gikk inn for å kjøpe Gavelstad Gjestegård så er det disse tanker og ideer som ligger bak. Drivkraften etter å være med å løfte opp mennesker som har mistet fokuset på det evige er for oss viktig. Derfor heter de fleste av våre samlinger Vekkelses- og Inspirssjonsdager.

Jeg tror at den største vekkelsen  vi kan oppleve i Norge er å få aktivisert eller inspirert de som på en måte sitter stille og venter. Her er det et stort potensiale som er ubenyttet. Både når det gjelder åndelig erfaring men også menneskelige så vel som økonomiske resursser.

 I denne situasjonen har jeg selv vært. Jeg håpet og håpet i flere år inntil jeg en dag bestemte meg. Slik som jeg har hatt det til nå, vil jeg ikke fortsatt ha det, dermed satte vi igang bønnemøter hjemme. Det var begynneslen på det som vi er med på idag. Jeg mener ikke at alle skal gjøre det samme som vi har gjort. Kjøp av Gavelstad er bare et middel til å benytte for å virkeliggjøre "mine" tanker og visjoner. Men å samles til bønn er en viktig pilar i kristenlivet. Møte venner som både forstår og kan være til hjelp når situasjonen er komplisert eller vanskelig å takle alene. Det er "gull vært" 

Vi prøver å variere med forkynnere etter beste evne for at de fleste som kommer hit skal få noe med seg hjem som stiller deres behov.

Har du behov for å snakke med noen om din stilling og dine tanker, ta kontakt, enten med en du kjenner som har et positiv og  åndelig liv, eller om du vil kontakte oss. Vi er her for å hjelpe og støtte.  Gud velsigne deg. Jeg mener ikke å ha svar på alle spørsmål, men livet med Jesus gjennom over 50 år har lært meg noe. Omgang med andre mennesker har også gitt meg mye og lært meg mye.

 

Gud velsigen deg og dere 

Velkommen

 

Mangs Netskar

Evangelisk Misjon.

Postboks 57. 3276 Svarstad.

Tlf. 900 45 605

Epost: mangs.netskar@gmail.com