Anne Margrethe og Mangs Netskar ønsker velkommen til Gavelstad Gjestegård

Bilder fra stevner på Gavelstad Gjestegård

03.09.2022

Se bilder fra sommerstevne i august 2022. Foto: Nils Bakke, Norge IDAG

Klikk her

Les eldre artikler skrevet av Mangs

09.08.2022

Mangs Netskar

26.06.2022

 

 

Nyttårskonferanse på Gavelstad Gjestegård, fra 29/12-2022 - 1/1 - 2023

les mer

 

Familiejulelunsj på Gavelstad Gjestegård. For bestilling ring tlf. 33 15 59 59

Familiejulelunsj 2022

 

 

Gavelstad Gjestegård

Foto: Nils Bakke, Norge IDAG

 

Byggearbeidet på Gavelstad Gjestegård går fremover

Foto: Nils Bakke, Norge IDAG

 

 

Norge i endring 

Dette var overskriften på innbydelsen som Ungdom i oppdrag - seniorer hadde på sitt program på Gavelstad i sommer. Denne overskrift har jeg grunnet på i ettertid. 

Det er så mye som har skjedd i vårt land i de siste 10 - 20 år at det er nesten som vi mister pusten.

Det ene lovverket etter det andre kjøres igjennom i Stortinget og det er få som tør å stå opp for Bibelens budskap i vår tid. Det siste Kirkemøtet bærer preg av at fleretallet i den norske kirke kjører sitt eget løp. Bibelen har nesten ikke noe aktualitet. Det er deres egne meninger som gjelder. Dette gjelder Bibelen Guds ord og Israel. De mener at Gud har forlatt Israel som nasjon. Da må jeg spørre: Tror de heller ikke på at Jesus skal komme tilbake og regjere på jorden. Dersom da Israel som nasjon ikke er det, hvor skal Han da komme, til hvilket land og folk skal Han da komme til.

Vi må ikke tro at vi kan gjøre hva vi finner for godt å gjøre - selv om flertallet er for det. Jesus sier klart: Jeg dømmer ingen, men det ord som jeg har talt, det skal dømme dere på den ytterste dag. Alså kommer det en dom over våre liv, hva vi har gjort her i tiden. Må Herren Jesus hjelpe oss så vi ikke forfalsker Guds Ord eller la være å forkynne hele Bibelen. Vårt budskap fra Evangelisk Misjon her på Gavelstaad er nå slik det har vært hele tiden: Med Bibelens budskap til vår tid. Dette vil vi fortsatt forkynne som vi har gjort hele tiden. Det er frelse og renselse i Jesu blod som Han utgav på Golgata. Her kan enhver som vil bli født på ny. En må bli født av og ved Den Hellige Ånd. Videre er veien klar til dåp i vann med full neddykkelse og siden dåp i Den Hellige Ånd og Ild. Denne dåp er en utrustning for kraft til å leve og tjene Jesus og menneskkene rundt oss. Alle disse ting er viktig i vårt liv med Jesus. Det er Hans befaling og oppmuntring til oss og det vil vi følge og forkynne.

Vær med å løfte Bibelsen budskap opp i vår tid. Det trenges i denne tid.

Hilsen

Mangs.

26/10-20