Mangs Netskar

Din nyhet!

01.03.2016

En eksempelnyhet. Når du skal endre til din egen tekst, klikker du på knappen med en penn.

Din nyhet!

11.02.2015

En eksempelnyhet. Når du skal endre til din egen tekst, klikker du på knappen med en penn.

Din nyhet!

11.02.2015

En eksempelnyhet. Når du skal endre til din egen tekst, klikker du på knappen med en penn.

Din nyhet!

07.05.2014

En eksempelnyhet. Når du skal endre til din egen tekst, klikker du på knappen med en penn.

Din nyhet!

10.02.2014

En eksempelnyhet. Når du skal endre til din egen tekst, klikker du på knappen med en penn.

 

 

Med Bibelens budskap til vår tid.

 Evangelisk Misjon er en frittstående evangelisk virksomhet. som nå har sitt tilhold på Gavelstad Gjestegård, Svarstad i Vestfold.

Vårt hovedmål er å legge tilrette og arrangere samlinger for fellesskap, forkynnelse og inspirasjon for den enkelte til å gå videre med Herren. Selvfølgelig også at nye skal finne frelsens vei. Denne som er så enkel og dog så vanskelig for oss mennesker.

Vi vet at mange har gått seg trøtt, noen har blitt "parkert" ,andre har "parkert seg selv". Ting har oppstått i livet og andre ting har tatt over fokuset derfor har det åndelige livet ikke den samme kraft som det en gang hadde.

Når jeg gikk inn for å kjøpe Gavelstad Gjestegård så er det disse tanker og ideer som ligger bak. Drivkraften etter å være med å løfte opp mennesker som har mistet fokuset på det evige er for oss viktig. Derfor heter de fleste av våre samlinger Vekkelses- og Inspirssjonsdager.

Jeg tror at den største vekkelsen  vi kan oppleve i Norge er å få aktivisert eller inspirert de som på en måte sitter stille og venter. Her er det et stort potensiale som er ubenyttet. Både når det gjelder åndelig erfaring men også menneskelige så vel som økonomiske resursser.

 I denne situasjonen har jeg selv vært. Jeg håpet og håpet i flere år inntil jeg en dag bestemte meg. Slik som jeg har hatt det til nå, vil jeg ikke fortsatt ha det, dermed satte vi igang bønnemøter hjemme. Det var begynneslen på det som vi er med på idag. Jeg mener ikke at alle skal gjøre det samme som vi har gjort. Kjøp av Gavelstad er bare et middel til å benytte for å virkeliggjøre "mine" tanker og visjoner. Men å samles til bønn er en viktig pilar i kristenlivet. Møte venner som både forstår og kan være til hjelp når situasjonen er komplisert eller vanskelig å takle alene. Det er "gull vært" 

Vi prøver å variere med forkynnere etter beste evne for at de fleste som kommer hit skal få noe med seg hjem som stiller deres behov.

Har du behov for å snakke med noen om din stilling og dine tanker, ta kontakt, enten med en du kjenner som har et positiv og  åndelig liv, eller om du vil kontakte oss. Vi er her for å hjelpe og støtte.  Gud velsigne deg. Jeg mener ikke å ha svar på alle spørsmål, men livet med Jesus gjennom over 50 år har lært meg noe. Omgang med andre mennesker har også gitt meg mye og lært meg mye.

 

Gud velsigen deg og dere 

Velkommen

 

Mangs Netskar

Evangelisk Misjon.

Postboks 57. 3276 Svarstad.

Tlf. 900 45 605

Epost: post@evangelisk-misjon.no